Låna pengar - små och stora lån

Annuitetslån

Nästan alla konsumtionslån använder annuitet och är s.k. annuitetslån. Detsamma gäller lånen som du hittar i prissöket på Sekina.se. På den här sidan får du detaljerad information om hur ett annuitetslån fungerar och hur du undviker att betala mer än nödvändigt. Du kan även skapa egna avbetalningsplaner med vår kalkylator för annuitetslån för att få en bättre överblick över olika annuitetlåns kostnadsutveckling.

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån läggs upp på ett sätt så att du alltid betalar samma månadsbelopp genom hela löptiden – ränta plus amortering. Vid lånets början betalar du mer ränta än du gör i slutet av låneperioden då det mesta av månadsbetalningen istället går till amortering (avbetalning) av lånet.

I följande exempel jämförs två olika upplägg.

Exempel 1:

 • Låna 25000 kronor i 1 år
 • Årsränta 25.74%
 • Inga övriga avgifter
 • Månadsbetalning: 2,385.09 kr
 • Total återbetalning: 28,621.10 kr.

Den effektiva räntan är 29%.

Exempel 2:

 • Låna 25000 kronor i 5 år
 • Årsränta 25.74%
 • Inga övriga avgifter
 • Månadsbetalning: 744.67 kr
 • Total återbetalning: 44,680.11 kr.

Den effektiva räntan är 29%.

Månadsbetalningens beståndsdelar

Följande grafer visar hur månadsbetalningens sammansättning skiljer sig åt mellan de olika uppläggen.

Som bilderna ovan visar innebär en längre löptid att en betydligt större del av månadsbetalningen består av ren ränta. En längre löptid har visserligen en väsentligt lägre månadsbetalning men den rena kostnaden är ändå betydligt högre. Lånet som läggs upp på 5 år har en ränta som utgör hela 77% av första månadsbetalningen medan lånet som läggs upp på 1 år har en ränta som utgör 22% av första månadsbetalningen.

Jämförelse kostnadsutveckling

Grafen här nedanför illsutrerar den rena ackumulerade räntekostnaden över tid för de olika uppläggen. Graferna är olika långa eftersom olika löptider används.

■ 1 års löptid ■ 5 års löptid

Vad lärde du dig just?

Det finns inga genvägar när du lånar - bara smarta val. Lägg aldrig upp ett lån på en längre löptid än du behöver eftersom den enda skillnaden som sker blir att du betalar mer ränta. Det hjälper således inte att lägga upp ett lån på en lång löptid med lägre månadsbetalning och tro att detta ska hjälpa dig att få lånet billigare om du betalar av snabbare. Däremot är det naturligtvis alltid rekommenderat att betala av ett lån så snabbt du kan efter att du valt en lämplig löptid. Oftast går det att göra utan extra kostnad. Det finns bara ett lån på Sekina som inte tillåter en snabbare avbetalning utan extra kostnad i skrivande stund och den långivaren heter Big Bank.

Vi rekommenderar alltid minst 1 års löptid för mindre lån. Det finns konsumtionslån där du kan lägga upp lånen på 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar osv men dessa lån är smslån med avsevärt högre årsräntor så logiken ”låna inte längre än du behöver” går inte riktigt tillämpa på dessa typer av lån. Dessa lån är till för akuta situationer där det är viktigare att få pengarna snabbt och mer eller mindre garanterat än det är viktigt med en låg ränta.

Avbetalningsplan

På Sekina har vi en funktion där du själv kan räkna på annuitetslån vare sig det gäller mindre konsumtionslån eller större privatlån som bolån.

Med detta verktyg har vi skapat avbetalningsplaner för båda exemplen ovan - se dem här:

Fördelar med annuitetslån

 • Det är samma månadskostnad under återbetalningsperioden.
 • Du undviker en hög månadskostnad i början av återbetalningsperioden.
 • Det är lätt att planera sin ekonomi eftersom det är jämna månadsbetalningar för ett annuitetslån över tid.

Nackdelar med annuitetslån

 • Om den ekonomiska situationen är osäker så kan det ta längre tid att amortera av ett annuitetslån.
 • När det är en osäker ekonomisk framtid så vill man också gärna amortera av ett större belopp i början av låneperioden (man vill ha rak amortering).
 • Totala kostanden för att betala av ett annuitetslån kan bli högre.
Du har inte sparat några lån ännu!