Sekina.se - Små och stora lån

Annuitetslån

Nästan alla konsumtionslån använder annuitet och är s.k. annuitetslån. Detsamma gäller lånen som du hittar i prissöket på Sekina.se. På den här sidan får du detaljerad information om hur ett annuitetslån fungerar och hur du undviker att betala mer än nödvändigt.

Använd gärna vår kalkylator för annuitetslån om du vill få en bättre förståelse för annuitetslånets kostnadsutveckling eller skapa egna avbetalningsplaner.

Vad är ett annuitetslån?

Med annuitet menas att varje delbetalning för lånet alltid kommer att vara lika stor under hela löptiden. Varje delbetalning består av:

Med ett annuitetslån kommer avbetalningen inte igång lika snabbt som den gör med rak amortering - där rak amortering innebär att amorteringen istället för månadsbetalningen är lika stor varje månad. Vid lånets början kommer därför annuitetslånets månadsbetalning att utgöras av en större del räntekostnad och en mindre del amortering. I takt med att låneperioden fortskrider kommer en allt större del av månadsbetalningen istället att utgöras av amortering. I slutet av låneperioden består nästan hela månadsbetalningen av amortering.

I följande exempel jämförs två olika upplägg.

Exempel 1:

 • Låna 25000 kronor i 1 år
 • Årsränta 25.74%
 • Inga övriga avgifter
 • Månadsbetalning: 2,385.09 kr
 • Total återbetalning: 28,621.10 kr.

Den effektiva räntan är 29%.

Exempel 2:

 • Låna 25000 kronor i 5 år
 • Årsränta 25.74%
 • Inga övriga avgifter
 • Månadsbetalning: 744.67 kr
 • Total återbetalning: 44,680.11 kr.

Den effektiva räntan är 29%.

Månadsbetalningens beståndsdelar

Följande grafer visar hur månadsbetalningens sammansättning skiljer sig åt mellan de olika uppläggen.

I ovanstående graf visar den mörkgröna arean andelen räntekostnad. Färgen ska egentligen vara grå, men eftersom graferna överlappar varandra blev färgen istället mörkgrön.

Som bilderna ovan visar innebär en längre löptid att en betydligt större del av månadsbetalningen består av ren ränta. En längre löptid har visserligen en väsentligt lägre månadsbetalning men den rena kostnaden är ändå betydligt högre. Lånet som läggs upp på 5 år har en ränta som utgör hela 77% av första månadsbetalningen medan lånet som läggs upp på 1 år har en ränta som utgör 22% av första månadsbetalningen.

Jämförelse kostnadsutveckling

Grafen här nedanför illustrerar den rena ackumulerade räntekostnaden över tid för de olika uppläggen. Graferna är olika långa eftersom olika löptider används.

■ 1 års löptid ■ 5 års löptid

Vad lärde du dig?

Det finns inga genvägar när du lånar - bara personliga val som antingen kan vara bättre eller sämre. Lägg aldrig upp ett lån på en längre löptid än du behöver eftersom den enda skillnaden blir högre räntekostnader - även om du betalar av tillbaka snabbare. Däremot är det naturligtvis alltid rekommenderat att betala av ett lån så snabbt du kan efter att du valt en lämplig löptid. Oftast går det att göra utan extra kostnad.

Vi rekommenderar alltid minst 1 års löptid för små lån. Det finns konsumtionslån där du kan lägga upp lånen på 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar osv men dessa lån är smslån med avsevärt högre årsräntor vilket innebär att logiken ”låna inte längre än du behöver” inte riktigt går att tillämpa på dessa typer av smålån. Dessa lån är till för akuta situationer där det är viktigare att få pengarna snabbt än vad det är att hitta ett lån med låg ränta.

Avbetalningsplan

På Sekina har vi en funktion där du själv kan räkna på annuitetslån vare sig det gäller mindre konsumtionslån eller större privatlån som bolån.

Med detta verktyg har vi skapat avbetalningsplaner för båda exemplen ovan - se dem här:

Fördelar med annuitetslån

 • Lätt att planera din ekonomi eftersom delbetalningen alltid är lika stor.
 • Du undviker en hög månadskostnad i början av återbetalningsperioden.

Nackdelar med annuitetslån

 • Det tar längre tid innan amorteringen kommer igång.
 • Totala kostanden är något högre än för ett lån med rak amortering.
Du har inte sparat några lån ännu!