Sekina.se - Små och stora lån

Effektiv ränta och ränteavdrag

När du tar ett lån är det en god idé att skilja på kostnader i form av räntor och övriga avgifter. Räntekostnaden är nämligen avdragsgill till skillnad mot andra kostnader som ingår i ditt lån.

Tolka prissöket

På Sekina presenterar vi ett beräkningsunderlag för varje lånesumma. Förutsatt att du får den ränta, uppläggningsavgift och aviavgift som anges kommer lånet skapa den månadsbetalning som anges i prissöket. Det är den summa som ska betalas varje månad:

Moank beräkningsunderlag och prispresentation

Skilj på ränta och avgifter

För att hålla nere lånets totala kostnad så mycket som möjligt är det viktigt att du är vaksam på vad månadsbetalningen egentligen består av. Utöver amortering tillkommer ränta och eventuella kostnader. Dessa kan tydligt avgöra lånets totala kreditkostnad. Siffrorna nedan är tagna från en jämförelse på Sekina på en lånesumma av 10 000 kronor och med amorteringstid på 12 månader. Jämförelsen genomfördes juni 2017 och sifforna kan ändrats sedan dess. Se det som ett exempel.

Låna 10 000 kr under 1 år

Moank – Månadsbetalning 938,10 konor. Årsränta 22,40%. Effektiv ränta 24,90%

Thorn – Månadsbetalning 926,70 kronor. Årsänta 20,07%. Effektiv ränta 40.00%

Det många enbart tittar på är månadsbetalningen och eftersom den inte skiljer mer än några kronor mellan dessa lånealternativ så känns de likvärdiga. De som ser på den nominella räntan (årsräntan) kan till och med lockas välja Thorn. Ser du istället på den effektiva räntan så är den betydligt högre på det ena alternativet.

Varför? För att det tillkommer en rad kostnader.

Moank har ett lån där kostnaden enbart består av ränta. Thorn har istället både ränta (visserligen lägre än Moank) och uppläggningsavgift (595 kronor) och aviavgift (19 kronor). Detta gör att den effektiva räntan blir högre.

Med kunskap sparar du pengar

Men gör det så stor skillnad i längden på litet lånebelopp och på så kort amorteringstid? Ja absolut.
Räntekostnaden hos Moank är 1257 kronor och hela summan är avdragsgill med 30%. Det skapar en kreditkostnad efter eventuellt ränteavdrag på 880 kronor eftersom 0,7 x 1257 kronor = 880 kronor:

Moank - andel ränta

Räntekostnaden hos Thorn är 1120 kronor (lägre räntekostnad) men därtill kommer avgifter. Räntekostnaden utgör enbart 58% av kreditkostnaden. Det skapar en kreditkostnad efter eventuellt ränteavdrag på 1607 kronor. Alltså ett pris som är 727 kronor dyrare.

Orsaken till den stora skillnaden i lånekostnaden är för det första att Thorn har avgifter som drar upp den effektiva räntan. För det andra är inte lånekostnader avdragsgilla, vilket räntekostnader är.
Jämför du den effektiva räntan kommer du lättare hitta det billigaste alternativet. Det beror på att den effektiva räntan visar kostnaderna både för ränta och avgifter. Sök även efter lån som till större grad har ränta istället för avgifter eftersom avgifterna inte är avdragsgilla.

Du har inte sparat några lån ännu!