Sekina.se - Små och stora lån

Extra kostnader

Om du inte betalar av ditt lån i tid tillkommer ofta extra kostnader i form av avgifter och/eller fördröjningsräntor. Var uppmärksam på långivarens indrivningspraxis och regler för eventuella förnyelser av kortsiktiga högkostnadskrediter.

Fördröjningsräntor och extra avgifter

Inkassokostnader

  • Betalningspåminnelse:60 kronor
  • Inkassokrav: 180 kronor
  • Avbetalningsplan: 170 kronor
  • Förseningsersättning:450 kronor

En förseningsersättning kan uppgå till 450 kronor men får bara användas mellan företag och/eller myndigheter. Du kan således bara drabbas av den om du tar ett företagslån på ditt företag. Om långivaren tillämpar denna påminnelseavgift får inga övriga avgifter tas ut, påminnelseavgift, inkassokostnad och avgift för upprättandet av en avbetalningsplan.

Dröjsmålsränta

Om du inte betalar i tid kan en fördröjningsränta läggas på din existerande skuld.

Om information om fördröjningsränta redan var inskrivet vid låneavtalets tecknande börjar fördröjningsräntan räknas omedelbart efter att lånet förfallit till betalning. Annars träder fördröjningsräntan i kraft 30 dagar efter att låntagaren meddelats om att en fördröjningsränta kommer att börja gälla.

Långivaren kan själv sätta en räntesats för fördröjningsräntan. Om detta inte är gjorts används referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och är i skrivande stund i augusti 2017 -0,5%.

Förlängningar

Förlängningar hör samman med kortsiktiga smslån. Om du exempelvis lägger upp ett lån på 30 dagar och inte har råd att betala tillbaka i tid erbjuds ofta en förlängningsavgift. Denna består av ren ränta, ingen amortering. Förlängningsavgift tillsammans med höga effektiva räntor är det som till att smslånet fick ett negativt rykte. Förlängningsavgiften varierar mellan långivarna.

Kronofogden

  • Betalningsföreläggande 300 kronor
  • Utmätning600 kronor
  • Vanlig handräckning300 kronor
  • Särskild handräckning300 kronor

För fler siffror, besök Kronofogdens webbplats.

Källor för ovanstående

Alla värden för fördröjningsräntor och avgifter uppdaterades senast i augusti 2017.

Du har inte sparat några lån ännu!