Sekina.se - Små och stora lån

Förlängningar

Förlängningar är något som förknippas med kortsiktiga högkostnadskrediter där man istället för att att kräva att kunden betalar tillbaka lånet istället erbjuder en förängningsavgift. Den här artikeln visar hur oekonomiskt det är att låna med förlängingar istället för att ta ett lån som har en längre avbetalningsplan och lägre årsränta redan från början. Den här artikeln bygger vidare på artikeln ”Månadsbetalning eller månadskostnad?”.

Fortsättningen på jämförelsen mellan en en kortsiktig högkostnadskredit och ett årslån

I jämförde vi två stycken lån där det ena lånet använde sig av annuitet och hade månadsbetalningen 954 kronor för 1 års löptid. Det andra lånet var en högkostnadskredit som kostade 1000 kronor om du lade upp det på 30 dagar. Vi poängterade hur viktigt det var att skilja på månadsbetalning och månadskostnad.

Vi räknade sedan ut räntorna och gjorde en graf över kostnadsutvecklingen för att jämföra dessa lån över tid - förutsatt att båda lånen använde annuitet och lades upp på 1 år.

Skillnaden i kostnadsutveckling såg ut så här:

Faktum är att det är betydligt större skillnad än så. Ett smslån på 30 dagar använder ofta förlängningar* ifall kunden inte hinner betala tillbaka lånet. Det innebär att kunden har ”möjligheten” att låna vidare till samma kostnad som första månaden. Eftersom ingen amortering görs skulle grafen över kostnadsutvecklingen bli linjär och därmed ännu dyrare än grafen ovan visar.

förlängning vs avbetalning

Över 1 års tid skulle alltså högkostnadskrediten vara ytterligare cirka 4000 kronor dyrare än årslånet.
Testa själv med denna kalkylator.

Nu vet du varför vi bara listar årslån i vårt prissök och varför vi säger att det generellt sätt är billigare att ta ett årslån som du betalar tillbaka snabbare än att ta en högkostnadskredit som du kanske inte har råd att betala tillbaka.

* Smslånen med förlängningar är på väg att lagstiftas bort och kommer förmodligen att ersättas med kontokrediter där kostnadsutvecklingen blir mer lik graf 1. Kontokrediter innefattas (troligtvis) inte av eventuell ny lagstiftning.

Du har inte sparat några lån ännu!