Sekina.se - Små och stora lån

Konsumentkreditlagen

Alla långivare måste följa Konsumentkreditlagens regler för att få bedriva verksamhet. Som namnet antyder är det en tvingande lag ämnad att skydda dig som konsument. Följande artikel förklarar vad den innebär i praktiken och vad du kan göra om du blir felaktigt behandlad när du lånar pengar.

Konsumentkreditlagen

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846 är den lag som gäller avtal om kredit. Lagen beskriver rättigheter och skyldigheter som gäller för kredittagare respektive kreditgivare. Den omfattar avtal för krediter som företag erbjuder till konsumenter. Lagen gäller således inte om du som företagare ansöker om ett lån hos en bank.

En kreditprövning måste göras om du önskar ingå ett kreditavtal. Denna prövning görs för att se om det är rimligt att du har de ekonomiska förutsättningarna för att betala tillbaka det lånade beloppet. Du har rätt att veta orsaken om du skulle bli nekad ett lån.

Konsumentkreditlagen är en tvingande lag som är utformad till förmån för kredittagaren och för att skydda denne. Kortfattat så innebär lagen att en kreditgivare inte får erbjuda en kredittagare sämre villkor än de villkor som är gällande enligt lagstiftningen.

Denna lag gäller för all handel på avbetalning. När en säljare inte kräver betalat direkt så är det ett kreditköp. En del av betalningen eller hela betalningen finansieras av antingen säljaren eller en annan kreditgivare. Avbetalning eller delbetalning i en affär eller på nätet är kreditköp.

Konsumentkreditlagen gäller inte för studielån eller när du lämnar en sak i en pantbank. Delar av lagen gäller om du lämnar din bostad som säkerhet för ett bostadslån eller om du handlar på faktura.

Kreditgivningssed

Lagen beskriver den kreditgivningssed om hur ett företag ska bete sig i förhållande till konsumenter. Kreditgivaren ska vara omsorgsfull när det gäller att ta till vara på konsumentens intressen, exempelvis så ska kreditgivaren ge förklaringar som innebär att konsumenten förstår vad avtalet innebär och vilka kostnader som det blir om du ingår ett avtal.

Villkor för att ta ett lån

Den effektiva räntan ska framgå i all marknadsföring av avtal beträffande krediter. Effektiv ränta innebär den totala kostnaden för krediten. Denna information ska framgå och beskrivas på ett enkelt och tydligt sätt.
Innan du ingår ett avtal så har du rätt till att få information i rimlig tid om vad som gäller. Denna information ska ges i ett specifikt formulär ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” och förkortas ofta ”SEKKI” på långivarnas webbplatser. Formuläret innehåller bland annat information om typ av kredit, löptid, kreditbelopp och effektiv ränta. Information om vad som händer vid en försenad betalning ska också finnas med i detta formulär. Eftersom det är ett standardiserat formulär så måste alla kreditgivare uppge informationen som efterfrågas.
Konsumentkreditlagen gäller, som nämns ovan, inte enbart privatlån utan även kreditköp av hemelektronik eller bilar. Avbetalningar så som köp nu - betala senare är exempel på avtal som denna lag behandlar.

Några punkter ur konsumentkreditlagen

  • Konsumentkreditlagen är utformad till kredittagarens förmån.
  • Information om effektiv kreditränta som löper för avtalet måste finnas.
  • Informationen ska följa ett standardiserat formulär och all information ska presenteras på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
  • Effektiv ränta ska anges, det räcker inte att räntan per månad finns angiven.

Bra att veta

  • Ett företag kan bryta mot kreditkonsumentlagen och som kredittagare kan man behöva hjälp och rådgivning för att lösa twisten. Du kan här som konsument vända dig till Hallå konsument, kommunal konsumentvägledning och Konsumenters Bank-och finansbyrå eftersom de kan ge råd.
Du har inte sparat några lån ännu!