Kreditkostnader

Med kreditkostnad menas kostnaden för själva lånet, exklusive lånebeloppet. Kreditkostnaden påverkas av räntan, och eventuella avgifter som uppläggningskostnad, avier och årsavgifter. Det talas inte lika ofta om att löptiden är mycket viktig att ta hänsyn till när du väljer lån.

Välj lån efter behov

Det är inte bara den effektiva räntan som ska styra ditt val när du lånar pengar. Minst lika viktigt är att välja en löptid som matchar ditt behov. Ett lån upplagt på en lång löptid blir snabbt dyrare än ett lån upplagt på en kort löptid trots att både månadsbetalningen och den effektiva räntan kan vara betydligt lägre för den längre löptiden.

Exempel:

Kostnadsutvecklingen för ett 10 000 kronors lån hos Bank Norwegian upplagt på 1 år (blå linje), 3 år (svart linje) och 5 år (ljusgrön linje) visas här nedanför. De värden som använts för uträkningen presenteras under bilden:

Summering

Låna 10000 kr i 1 år
Månadsbetalning: 937.52 kr
Full återbetalning: 11 478 kr
Varav kreditkostnad: 1 478 kr
Eff. ränta: 29.65 %
Antaganden för uträkning:
Exempelårsränta: 22.33 %
Uppläggningsavgift: 0 kr
Avi per månad: 19 kr
Årsavgift: 0 kr
Övrigt:
Lånet har en individuell ränta mellan 8.99 och 22.49 %. Slutgiltigt pris bestäms när du skickar in din ansökan.
Låna 10000 kr i 3 år
Månadsbetalning: 383.60 kr
Full återbetalning: 14 493 kr
Varav kreditkostnad: 4 493 kr
Eff. ränta: 29.26 %
Antaganden för uträkning:
Exempelårsränta: 22.33 %
Uppläggningsavgift: 0 kr
Avi per månad: 19 kr
Årsavgift: 0 kr
Övrigt:
Lånet har en individuell ränta mellan 8.99 och 22.49 %. Slutgiltigt pris bestäms när du skickar in din ansökan.
Låna 10000 kr i 5 år
Månadsbetalning: 278.05 kr
Full återbetalning: 17 823 kr
Varav kreditkostnad: 7 823 kr
Eff. ränta: 28.83 %
Antaganden för uträkning:
Exempelårsränta: 22.33 %
Uppläggningsavgift: 0 kr
Avi per månad: 19 kr
Årsavgift: 0 kr
Övrigt:
Lånet har en individuell ränta mellan 8.99 och 22.49 %. Slutgiltigt pris bestäms när du skickar in din ansökan.

Eftersom räntekostnaden för ett annuitetslån utgör en en större del av månadsbetalningen vid lånets början kommer du att betala mer ränta i förhållande till amortering under en längre period om du väljer en lång löptid istället för en kort löptid. Som du ser spelar det absolut ingen roll att månadsbetalningarna är betydligt lägre för de längre löptiderna. Du kan inte ”vara smart” och betala tillbaka snabbare eftersom kreditkostnaden ändå blir högre.

Många banker gillar att redovisa låga effektiva räntor, långa löptider och höga lånebelopp i deras representativa exempel. Du kan själv se vad det innebär i extra kostnader om du frestas att välja en låg månadsbetalning och en lång löptid - fastän den effektiva räntan kanske är lägre. Gå alltså inte i den fällan - välj alltid den löptid du behöver, inte mer.

Som du ser finns det aktörer som tjänar på en förenklad debatt där effektiv ränta framställs som det enda viktiga med ett lån.

Vill du leka lite med lånekalkylatorn?

Bank Norwegian som exemplet tar upp har ingenting med artikeln att göra annat än att deras lån används som räkneexempel.

Du har inte sparat några lån ännu!