Sekina.se - Små och stora lån

Lån med medsökande

Att söka lån med en medsökande kan betyda en extra säkerhet för borgenären, och det kan därför medföra att kostnaderna för lånet blir lägre och det erbjuds bättre villkor än om du skulle ansöka själv. Dessutom får du enklare lånet beviljat.

Lån med medsökande

4 punkter som förklarar lån med medsökande

De flesta mindre lån går relativt lätt att söka själv. Om du ska ansöka om större lån såsom bostadslån, kan det dock vara svårare om du är själv, och det kan löna sig att vara två. Följande punkter

1. Med medsökande höjs det gemensamma värdet

Om du söker lån med en medsökande ser borgenären till bådas inkomster och tillgångar, vilket höjer ert gemensamma värde, och därmed chanserna att få lånet beviljat. Den vanligaste typen av medsökande är exempelvis ett syskon, en förälder eller äkta hälft. Om du själv har en relativt låg inkomst är det alltid bra att ha en medsökande, eftersom det betyder en större säkerhet för banken eller kreditinstitutet.

2. Exempel på situationer där medsökande underlättar

Om du inte har en fast anställning, eller om du jobbar per timme eller på vikariat, eller helt enkelt har en låg månadsinkomst, kan det vara svårt att få lån. Om du då väljer att ha en medsökande höjs ditt värde hos kreditinstitutet, och det är större chans att lånet blir beviljat. En annan anledning till att banker och borgenärer uppmuntrar till medsökande är om du har en betalningsanmärkning. Om du har en anmärkning ser borgenären dig som en risk, och för att höja din trovärdighet kan det vara en bra idé att ta med en medsökande i din ansökan om lån. Samma sak gäller om lånet du söker är stort.

3. Vad krävs av den medsökande?

Som medsökande kommer du att stå som ansvarig för lånet. Om den huvudsökande av någon anledning skulle få förhinder att betala av lånet, är det den medsökande som blir ansvarig för att betala hela summan av lånet. Därför bör ni båda två veta vilka villkor som gäller. Både huvudsökaren och medsökaren skriver på ett avtal där samtliga villkor står, och båda parter genomgår en kreditupplysning.

4. Skillnad i deklaration

Om ni inte redan från början skriver räntan endast på huvudsökaren, kommer ni att behöva dela på räntan mellan er enligt deklarationen. Då måste ni vid deklarationen varje år justera så att den som inte ska göra ränteavdrag stryker den delen från sin deklaration. Den andra ska då istället deklarera för hela det totala beloppet. Det sista ni behöver göra i deklarationsväg är att meddela vem ni justerat räntan med, där ni anger övrig information i deklarationsformen.

Du har inte sparat några lån ännu!