Sekina.se - Små och stora lån

Låna till bil

När du lånar pengar till ditt bilköpkan du göra det med ett lån där bilen fungerar som säkerhet eller med ett lån där ingen säkerhet krävs. I vissa fall kan billån med säkerhet vara det bästa alternativet.  

Är billån med säkerhet ett alternativ?

Hos de flesta bilförsäljare går det att finansiera inköpet med ett billån där bilen är säkerhet för lånet. Räntenivåerna på dessa lån brukar vara mycket låga och genom att teckna dessa billån går det alltså att få ner lånekostnaden relativt mycket.

Begränsningarna

Om bilen ska användas som säkerhet uppkommer en rad olika regler kring lånet. Regler som gör att det i vissa fall är bättre att teckna ett privatlån utan säkerhet.

Ålder på bilen begränsar amorteringstiden

Vilken amorteringstid som erbjuds beror delvis på bilens ålder. Det brukar krävas att hela lånet är återbetalt inom 7-8 år. Bilen ska inte heller vara över en viss ålder innan hela skulden ska vara återbetalad (ex. 10-12år).

Om ett kreditbolag har en regel som säger att hela bilen ska vara betald innan den är 12 år skulle det innebära att du har 5 år på dig att amortera bilen om den är 7 år när den köps. Lånar du 300 000 kr innebär det en amortering på 5 000 kr per månad utöver räntekostnaden (vid rak amortering).

Lånet måste lösas om bilen säljs i förtid

Om du väljer att sälja bilen innan lånet är återbetalat krävs det att du löser lånet i förtid. När du inte längre har någon säkerhet får du inte heller ha kvar lånet.

Kan krävas att inköp sker hos återförsäljare

Det är mycket vanligt att kreditgivarna kräver att inköp ska ske hos auktoriserad handlare för att lånet ska beviljas.  

Du får max låna 80% av inköpspriset

Om det finns en säkerhet för ett lån får aldrig 100% av inköpet finansieras av lånet. Detta gäller därmed även billån om bilen är säkerhet. Som mest får du låna 80%. Resterande summa måste antingen betalas kontant eller genom ett mindre privatlån.
Billån kan alltså vara ekonomiskt fördelaktigt men det är då viktigt att du är insatt i lånevillkoren som på många punkter skiljer sig mot ett privatlån.

Jämför mot privatlån

Om du tecknar ett privatlån kommer du sannolikt få en högre ränta än på billånet hos den auktoriserade bilhandlaren. Men du kan teckna lånet oavsett ålder på bilen, själv välja amorteringstid (upp till 15år), sälja bilen utan att lånet behöver lösas, köpa den var du vill samt låna till hela inköpspriset.

Är utökat bolån ett alternativ till ditt bilköp?

Eftersom bolån generellt har en mycket låg ränta kan det vara bättre att höja bolånet och genom detta finansiera bilinköpet. Det är inte ovanligt att räntan på ett billån är 2-4 gånger så hög som bolåneräntan. Att belåna bostaden kan därför vara ett betydligt billigare alternativ.

Tänk på amorteringskravet

Sedan 1:a juni 2016 gäller amorteringskrav på bolån som tecknas efter det datumet. Det innebär i korthet att lånet har amorteringskrav om belåningsgraden är över 50%. I det fall som belåningsgraden är 50-70% måste minst 1% av lånebeloppet amorteras varje år och om belåningsgraden är upp till 85% är kravet att amortering ska ske med 2%. När amortering skett ner till en belåningsgrad av 50% finns inte längre något krav på amortering.

Ett utökat bolån kan förändra amorteringskravet

Om du höjer ett befintligt bolån, för att exempelvis finansiera bilinköpet, kan det innebära att kravet gällande amortering kan förändras. Har du exempelvis idag en belåningsgrad på 40% finns inget krav på amortering. Men skulle lånet höjas med en summa som gör att belåningsgraden överstiger 50% aktiveras kravet. Du kan alltså gå från en situation då du inte behöver betala något alls i amortering till att 1% av lånesumman måste betalas per månad.
Skulle höjningen av bolånet innebära att du går över 70% innebär det alltså att du behöver amortera 2% istället för 1%.

Tilläggslån – För bolån tecknade före 1: juni 2016

Har du idag ett bolån utan amorteringskrav (tecknat före 1:a juni 2016)  och vill utöka bolånet finns två alternativ.

Summan på det nya lånet adderas till det gamla lånet. Utifrån den belåningsgrad som skapas blir det olika krav på amortering. (Se ovan)

Lånet ses som ett separat lån och ska då amorteras på maximalt 10 år. Om den totala belåningsgraden går under 50% behöver ingen amortering ske.
De ovan nämnda reglerna är fastställda av Finansinspektionen. Det är de lägsta kraven som bankerna måste använda mot sina kunder. Bankerna får däremot ställa högre krav gällande amortering.

Du har inte sparat några lån ännu!