Sekina.se - Små och stora lån

Lånekostnad vid räntejustering

Med funktionen för räntekorrigering kan du undersöka vad lånekostnaden blir ifall du tror att räntan för ditt lån kommer att ligga högre eller lägre än den ränta vi angivit på Sekina.

Funktion för räntejustering

Beräkna priset vid ändrad ränta

När du gör ett prissök hamnar du på en resultatsida likt denna för 10 000 kronor. Sökresultatet ger en överblick av de företag som erbjuder lånet för din valda löptid. Där framgår vilka räntor och övriga avgifter vi räknat på samt totalkostnaderna för lånet.

Använd reglaget "justera ränta" för att justera räntan uppåt och nedåt och om du tror att du kan få bättre eller sämre räntor än de räntor vi räknat på. Om du väljer en för hög eller för låg ränta än den som erbjuds av långivaren kommer ett meddelande om detta att skrivas ut.

Vi försöker alltid att redovisa den ränta som är mest vanligt förekommande i samarbete med långivarna. Om information saknas gör vi en uppskattning som sköts algoritmiskt och med hjälp av formeln för beräkning av annuitetslån. Annuitet är den typ av amortering som gäller för alla lån som jämförs på Sekina.

Redovisade räntor på Sekina ligger alltid inom de gränser som långivaren som jämförs redovisar på sin hemsida.

Om du vill kontrollera så att våra uträkningar stämmer rekommenderas att du tar en titt på vår lånekalkylator.

Andra funktioner

Du har inte sparat några lån ännu!