Sekina.se - Små och stora lån

Omläggningslån

Ett annat namn för omläggningslån är ”samlingslån”. Det betyder att du samlar dina små krediter i ett större lån som erbjuder bättre ränta. Det kan betyda att lånet får en lägre kapitalkostnad - men det är ingen garanti eftersom lägre räntor istället kombineras med en längre löptid. Att samla sina lån kan däremot vara en bra idé för att göra en svår situation med höga månatliga betalningskrav hanterbar. Det minskar nämligen på storleken av månadsbetalningarna vilket blir mindre påfrestande för en ansträngd ekonomi.

Visa desktopversion

Bakgrund

En av de större låneförmedlarna i Sverige, Zmarta, genomför varje år en stor undersökning kring svenskarnas lånemönster i en årlig ”lånebarometer”. Enligt Zmarta lånas pengar främst till att köpa fordon och för renovering. Detta i likhet med tidigare år.

Det som däremot ökar är så kallade omläggningslån. Detta inte minst hos åldersgruppen 46 till 55 år. Låneförmedlaren tror att just omläggningslån kommer att öka kraftigt under kommande år.

Lägre ränta med omläggningslån

Hur stora lån tecknar vi?

Lånebarometern för 2016 (statistik utifrån lån som tecknades det året) visar att genomsnittliga lånet var på 97 474kr. Det fanns också ganska stora regionala skillnader. I Gotlands län var genomsnittet som lägst, 79 268kr, och i Stockholms län var genomsnittet högst med 117 610kr.

Tecknar du ett lån på mellan 60 000kr och 100 000 kr kommer du alltså få ett lån i nivå med riksgenomsnittet gällande storlek på privatlån. Vill du teckna ett omläggningslån, för att få ner dina lånekostnader, tecknar du ett lån som allt fler intresserar sig för.

Vad är omläggningslån?

Omläggningslån betyder i korthet att du tecknar ett privatlån för att betala av samtliga mindre skulder som du har. Det kan exempelvis innebära att du betalar av hela kreditkortsskulden, en delbetalning samt ett mindre privatlån. Det handlar alltså om att lägga om sina lån och samla alla skulder i ett enda privatlån.

Det finns flera fördelar med omläggningslån och den största är att du kan få ner dina lånekostnader rejält. Har du flera utnyttjade krediter och mindre privatlån finns det alltså en stor ekonomisk fördel att jämföra hur mycket du kan spara på att teckna ett omläggningslån/samlingslån.

Varför tecknar fler omläggningslån?

Hos Zmarta var det fler som tecknade omläggningslån under 2016 än under 2015 och låneförmedlaren tror även att dessa lån kommer öka ännu mer under kommande år. Detta enligt deras egen analys av den svenska lånemarknaden.

En orsak till att omläggningslån blir allt mer populärt kan vara att flera långivare marknadsför sina lån med ord som ”samlingslån”, ”hopbakningslån” och ”omläggningslån”. De lyfter då upp fördelen med att samla samtliga lån och krediter i ett större lån. Det gör att fler konsumenter inser fördelen med att samla ihop lånen till ett större.

En annan orsak kan vara att det finns mängder av avbetalningslösningar och lån som erbjuds för de som är i behov av pengar. Det är lätt gjort att ha en dyr avbetalning, ett lån med onödigt hög ränta och en obetalad kreditkortsskuld. Var för sig kanske finansieringsformerna inte upplevs dyra men tillsammans kan de skapa höga månadskostnader för räntor och avgifter. Har du flera mindre utnyttjade krediter kan det absolut vara en fördel att teckna ett omläggningslån.

Varför välja omläggningslån?

Fördelen med omläggningslån är att du både få ner lånets räntekostnad, dess kapitalkostnad och nivån på månadsbetalningen.

Lägre ränta p.g.a. högre summa

Den största fördelen med ett omläggningslån är att räntekostnaden kan bli betydligt lägre. För det första har privatlån generellt lägre räntenivå än exempelvis kreditkort, kontokrediter och delbetalningslösningar. Bara genom att välja rätt låneform ges lägre ränta.
För det andra är det lättare att få låg ränta på större belopp. Har du idag fyra skulder på vardera 5 000 kronor är det inte konstigt om dessa lån var för sig har en ränta kring 15-20%. Det kan ses som en normal räntenivå på så små belopp. Men om du istället tecknar ett omläggningslån på 20 000 kronor (och därmed betalar av de fyra smålånen) kan en ränta på 15% anses vara högt. Till stor sannolikhet får du en räntesats som är betydligt lägre. Orsaken är just att långivare generellt ger lägre ränta desto högre belopp som lånas.

Färre småavgifter

Det är inte bara räntan som kan bli lägre med ett större lån istället för många små. Du kommer även att undvika en hel del fakturaavgifter. Har du ett kreditkort med avikostnad på 29 kronor, ett lån med avikostnad på 39 kronor och en ”räntefri avbetalning” med avikostnad på 39 kronor betalar du varje år över 1200 kr i avgifter.

Tecknar du ett privatlån, och betalar av dessa mindre lån och krediter, får du maximalt en avikostnad per månad.

Mindre månadsbetalning

När du lånar mindre summor kommer begränsningar gällande amorteringstid. Du får helt enkelt acceptera kortare amorteringstid när lägre summor lånas. Med större lånesumma ökar valbar amorteringstid vilket kan påverka månadsbetalningen avsevärt.

Exempel:

Du har 4 lån på vardera 5 000 kronor som vardera ska återbetalas på 12 månader. Det gör att du måste amortera 1.666 kronor per månad (utöver räntan). Om du istället tecknar ett lån på 20 000 kronor kan du välja betydligt längre amorteringstid. Väljer du 24 månader behöver du amortera 833kr i månaden (utöver räntan).

Självklart ska du alltid söka efter så kort amorteringstid som möjligt eftersom det är det effektivaste sättet att hålla nere kapitalkostnaden för lånet. Men att teckna ett omläggningslån handlar alltså inte enbart om att få ner räntekostnaden utan även att få ett lån med en månadsbetalning man tydligt klarar av att hantera.  


Du har inte sparat några lån ännu!