Sekina.se - Små och stora lån

Pris vid snabbare avbetalning

Med funktionen ”snabbare avbetalning” får du hjälp att förstå den ungefärliga kreditkostnaden för ett lån som du väljer att betala av snabbare än den ursprungliga löptiden. Förhoppningsvis kommer du att bli medveten om att lånen som du hittar i Sekina:s prissök oftast har betydligt lägre priser än kortsiktiga smslån och kontokrediter.

Snabbare avbetalning

Vi tror att många låntagare väljer kortsiktiga smslån p.g.a. ren okunskap och en förväxling av orden månadsbetalning och månadskostnad. Därför har vi valt att redovisa den ungefärliga kreditkostnaden för årslån som betalas av i förtid. Samtliga annuitetslån på Sekina kan betalas av i förtid utan extra kostnader om inget annat anges. Det belopp som redovisas i rutan på bilden ovan är den rena kreditkostnaden för lånet vid vissa valda tidpunkter. Lånebeloppet är alltså exkluderat vid uträkningen.

Skilj på månadsbetalning och månadskostnad

Det är viktigt att du förstår att en månadsbetalning (värdet på första raden i första blå kolumnet i bilden ovan) inte ska ses som en ren kostnad. En del av månadsbeloppet är nämligen amortering, d.v.s. avbetalning av lånet. Resten är räntekostnad. Räntekostnaden varierar från att utgöra en större andel av månadsbetalningen i början av löptiden och en mindre andel av månadsbetalningen i slutet av löptiden.

Att inte kunna skilja påmånadsbetalning och månadskostnad gör att du riskerar att värdera ett kortsiktigt smslån med hög effektiv ränta och ett årslån med låg effektiv ränta ungefär likadant, vilket kan bli en dyr lärdom.

Skilj på månadsbetalning och månadskostnad >>>

Andra funktioner

Du har inte sparat några lån ännu!