Sekina.se - Små och stora lån

Vad händer vid utebliven återbetalning?

Det är viktigt att betala dina räkningar och fakturor i tid, för att undvika att behöva betala onödiga kostnader som påminnelseavgifter och fördröjningsräntor. Om det går tillräckligt långt utan att du betalar kan dina fakturor och skulder hamna hos Kronofogden, vilket i slutändan bidrar till att du får svårt att i framtiden ta lån och skriva avtal för avbetalningar eller hyresavtal. Här kan du läsa om processen vid utebliven betalning.

Utebliven återbetalning

1. Påminnelseavgifter

Om du har en räkning som passerat sista betalningsdatum kommer du i de flesta fall få ett påminnelsebrev från det institut eller företag där du har din skuld. Detta sker oftast efter cirka 10 dagar. Då har de rätt att lägga till en påminnelseavgift. Om du inte betalar denna påminnelseavgiften tillsammans med grundbeloppet har företaget även rätt att ta ut ett nytt krav på denna avgift.

1. 1. Läs det finstilta

Även om de flesta företag i regel skickar ut påminnelsebrev efter den första fakturan, finns det de företag som inte har det som policy. De kan därför strunta i att skicka ut en påminnelse, och istället skicka den obetalda fakturan direkt till inkasso eller kronofogden, beroende på vad de har för bestämmelser inom företaget. Det enda undantaget är felparkeringsavgifter, där de är skyldiga att skicka ut en betalningspåminnelse.

2. Inkasso

Det företag du är skyldig pengar kan välja att skicka dina obetalda räkningar till ett inkassoföretag. Dessa anlitas av de flesta företagen för att ta hand om betalningskrav, för att bevaka och driva in de skulder som företaget vill ha in. När inkassoföretagen är inkopplade har även företaget du är skyldig pengar rätt att ta ut en påminnelseavgift. Om du betalar räkningen men inte denna avgift kan du senare få en påminnelseavgift på denna avgift.

2.2. Ta kontakt med företaget eller inkasso

Om du fått extra tid på dig, och din obetalda faktura ännu inte är skickad till kronofogden, bör du se till att betala den så fort som möjligt, för att förhindra att den hamnar hos kronofogden. Om den fortfarande ligger hos företaget, eller om den skickats till inkasso, kan du se till att kontakta det institut där skulden finns, för att försöka komma överens om en handlingsplan för återbetalningen.

3. Kronofogden

Om du inte kunnat betala dina skulder innan de hamnat hos kronofogden, är det första som händer att kronofogden skickar ett brev med ett betalningsbesked av skulden i ett föreläggande med en tidsram inom vilken du antingen måste ha betalat skulden, eller ha överklagat detta beslut till domstol (återvinning). I och med detta har borgenären gett kronofogden i uppgift att lösa skulden. När detta avtal är klart kan kronofogden gå vidare med de åtgärder de anser lämpliga för att skulden ska bli betald, om du inte ansökt om återvinning. Se till att kolla igenom detta förslag innan du skriver på, så att du kan dubbelkolla så att alla uppgifter stämmer.

Det bästa att göra när du fått ett betalningskrav är att betala så fort som möjligt. Se till så att du betalar hela skulden, samt alla kostnader för påminnelser, inkasso- samt administrationsavgifter när du väl betalar. När du betalat alla beloppen är det viktigt att du tar kontakt med det företag som kontaktat kronofogden, för att fastställa att kronofogden återkallar betalningskravet.

Du kommer att få en betalningsanmärkning. Om det är din första anmärkning så kommer denna att ligga dold och behöver inte nödvändigtvis ställa till problem för dig. Passa dig däremot för att få ännu en betalningsanmärkning får då kommer två stycken betalningsanmärkningar att synas när någon gör en kreditupplysning på dig från och med att du får den andra anmärkningen. Då kan det bli svårt att få lån, hyra lägenhet, skaffa kreditkort och annat som kräver en god privatekonomi.

3.3. Utslag

Om kronofogden får rätt i sitt ärende kommer de att utreda dig och dina tillgångar, för att kunna lösa din skuld på snabbaste sätt. De kan alltså se över både fastigheter samt lösöre, för att se hur mycket du är värd.

Du har inte sparat några lån ännu!